Działania 2019

Stowarzyszenie „Kropka” Wolni od Uzależnień, działając na zlecenie Gminy Miasto Kołobrzeg, oferuje realizację zadań publicznych dla  mieszkańców  Gminy Miasto Kołobrzeg w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie

Oferta dla rodziców

  1. Szkoła dla Rodziców – warsztaty psychoedukacyjne

Odbiorcami są rodzice młodocianych, którzy równolegle uczestniczą w procesie zmiany swojego dziecka, otrzymując wsparcie i konkretne wytyczne do działania. Warsztaty będą miały na celu zaopatrzenie ich w narzędzia, które ułatwią pracę z rodziną i bezpośrednio będzie miało to wpływ na polepszenie pracy z rodzinami w których istnieje konflikt, przemoc, nieudolność wychowawcza, uzależnienie itp. Efektem tej pracy jest nie tylko widoczna poprawa ich relacji z dziećmi, ale również poprawa kontaktów interpersonalnych w rodzinie.

Warsztaty będą realizowane w Centrum Spraw Społecznych, ul. Okopowa 15A sala mityngowa Nr 1 zgodnie z poniższym harmonogramem.

Poniedziałek 16.00-19.00

Edycja I: Edycja II:
 

I edycja

od 09.04.19 – do 11.06.19 (30 godz.)

 

II edycja

od 24.09.19 – do 26.11.19 (30 godz.)

 

  1. Konsultacje indywidualne dla rodziców

Adresatami są rodzice którzy dostrzegając istnienie problemu u swojego dziecka mogą skorzystać z porady, psychoedukacji, wsparcia oraz uzyskać informację w jaki sposób pomóc dziecku.

Konsultacje będą realizowane w Centrum Spraw Społecznych, ul. Okopowa 15A  pok. Nr 14, zgodnie z poniższym harmonogramem:

1) w okresie 04.02.18 – 16.12.19r.  w każdy poniedziałek w godz. 14.00 – 16.00

przerwa wakacyjna

Realizator –  mgr Marta Moszko – pedagog, psychoterapeuta systemowy

Tel: 600 234 672

  1. FRED goes NET

 Oferta dla młodzieży

Adresatami programu są osoby w wieku 12-18 lat w szczególnych przypadkach do-20 rż, używające narkotyków z wyłączeniem heroiny, substancji nielegalnych i alkoholu. Osoby, które są na etapie – eksperymentowania z w/w substancjami i używający ich w sposób problemowy. Osoby, które w wyniku stosowania tych substancji po raz pierwszy naruszyły obowiązujące normy społeczne np. weszły konflikt z prawem. Osoby zgłaszające się do programu profilaktycznego zgodnie z art. 72 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku  o przeciwdziałaniu narkomanii. Młodzież, u której zauważono używanie narkotyków, a nie została na tym „przyłapana” może również wziąć udział w programie.

Zasadniczym celem programu jest możliwie wczesne dotarcie do osób sięgających po alkohol czy/i narkotyki i przedstawienie im oferty interwencji z wykorzystaniem społecznego nacisku;       

Warsztaty wczesnej interwencji dla młodzieży – profilaktyka selektywna

Warsztaty będą realizowane w Centrum Spraw Społecznych, ul. Okopowa 15A  sala mityngowa Nr 1, zgodnie z poniższym harmonogramem:

Wtorek 3 godz. od 16.00 do 19.00

 

Edycja I: Edycja II: Edycja III:
1. 12.02.19 ,19.02.19,26.02.19

 

2. 02.04.19,09.04.19, 16.04.19

 

3.01.10.19,08.10.19, 15.10.19

 

 

Realizatorzy: mgr Anna Sottek –  pedagog,

                      mgr Aleksandra Szornak – pedagog,

 

  1. Konsultacje indywidualne z młodzieżą mającą kontakt z substancjami psychoaktywnymi.

Konsultacje będą realizowane w Centrum Spraw Społecznych, ul. Okopowa 15A/14  pok. Nr 14, zgodnie z poniższym harmonogramem:

  1. w okresie 02.19 – 18.12.19 w każdą środę w godz. 15.00 – 17.00

przerwa wakacyjna

Realizator – mgr Małgorzata Szczubkowska –  pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień

 Tel: 600 964 749

  1. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych w Podczelu

 Konsultacje będą realizowane w Szkole Podstawowej nr 7, w Podczelu sala Nr 219, zgodnie z poniższym harmonogramem:

14.02.2019-19.12.2019  każdy czwartek

3 godz. W tygodniu:

godz. 16.00-19.00

Z przerwą wakacyjną (01.07.19-31.08.19)

 

Realizator – mgr Małgorzata Szczubkowska –  pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień

Tel: 600 964 749

  1. Klub Abstynenta

To  miejsce spotkań osób niepijących (także osób nieuzależnionych). Abstynenci stawiają sobie za cel propagowanie poprzez swoją postawę – trzeźwego modelu życia.

Klub będzie znajdował się w Centrum Spraw Społecznych, ul. Okopowa 15A (barek przy salach mityngowych)

3 godz. /2 x w tygodniu od 5 marca –  do 10 grudnia 2019r.

Poniedziałek, 

godz.15.30-19.00

wtorek

godz.9.00-12.30

Projekt współfinansowany z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2019