Możesz oddać 1% na nasze stowarzyszenie

przeznaczymy je na pomoc terapeutyczną dla najbardziej potrzebujących

DZIĘKUJEMY