Oferta 2016

Stowarzyszenie „Kropka” Wolni od Uzależnień, działając na zlecenie Gminy Miasto Kołobrzeg,  oferuje realizację zadań publicznych dla młodzieży, rodziców oraz przedstawicieli podmiotów realizujących zadania  z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie z Gminy Miasto Kołobrzeg w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie.

Oferta dla specjalistów
Projekt zakłada realizację szkoleń dla przedstawicieli podmiotów uczestniczących w realizacji procedury Niebieska Karta ( pomoc społeczna, policja, oświata, ochrona zdrowia, komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych) w zakresie udzielania pomocy rodzinie dotkniętej przemocą, podnoszących kompetencje tych osób.

Dwie edycje po 15 h każda dla grup po 12 osób. Każda edycja składa się z 3 spotkań po 5 godzin (raz w tygodniu)
Szkolenia będą realizowane w Centrum Spraw Społecznych, ul. Okopowa 15A, sala mityngowa Nr 1 zgodnie z poniższym harmonogramem:

Edycja I Edycja II
26.02.2016r. w godz. 10.00 – 15.00
04.03.2016r. w godz. 10.00 – 15.00
11.03.2016r. w godz. 10.00 – 15.00
16.09.2016r. w godz. 10.00 – 15.00
23.09.2016r. w godz. 10.00 – 15.00
30.09.2016r. w godz. 10.00 – 15.00

Realizatorzy:
mgr Małgorzata Szczubkowska – pedagog, specjalista terapii uzależnień
mgr Marta Moszko – pedagog, psychoterapeuta systemowy

Oferta dla rodziców
1. Szkoła dla Rodziców – warsztaty psychoedukacyjne

Odbiorcami są rodzice młodocianych, którzy równolegle uczestniczą w procesie zmiany swojego dziecka, otrzymując wsparcie i konkretne wytyczne do działania. Warsztaty będą miały na celu zaopatrzenie ich w narzędzia, które ułatwią pracę z rodziną i bezpośrednio będzie miało to wpływ na polepszenie pracy z rodzinami w których istnieje konflikt, przemoc, nieudolność wychowawcza, uzależnienie itp. Efektem tej pracy jest nie tylko widoczna poprawa ich relacji z dziećmi, ale również poprawa kontaktów interpersonalnych w rodzinie.

Warsztaty będą realizowane w Centrum Spraw Społecznych, ul. Okopowa 15A sala mityngowa Nr 1 zgodnie z poniższym harmonogramem.

Poniedziałek 16.30-19.30

Edycja I Edycja II
18.04.2016r.
25.04.2016r.
09.05.2016r.
16.05.2016r.
23.05.2016r.
30.05.2016r.
06.06.2016r.
03.10.2016r.
10.10.2016r.
17.10.2016r.
24.10.2016r.
07.11.2016r.
14.11.2016r.
21.11.2016r

Realizatorzy:
mgr Małgorzata Szczubkowska –  pedagog, specjalista terapii uzależnień
mgr Marta Moszko – pedagog, psychoterapeuta systemowy

2. Konsultacje indywidualne dla rodziców

Adresatami są rodzice którzy dostrzegając istnienie problemu u swojego dziecka mogą skorzystać z porady, psychoedukacji, wsparcia oraz uzyskać informację w jaki sposób pomóc dziecku.

Konsultacje będą realizowane w Centrum Spraw Społecznych, ul. Okopowa 15A pok. Nr 14, zgodnie z poniższym harmonogramem:

1) w okresie 07.03.16 – 23.05.16 w każdy poniedziałek w godz. 14.30 – 16.30

2) w okresie 12.09.16 – 21.11.16 w każdy poniedziałek w godz. 14.30 – 16.30

Realizator:
mgr Marta Moszko – pedagog, psychoterapeuta systemowy
Tel: 600 234 672

Oferta dla młodzieży
FRED goes NET

Adresatami programu są osoby w wieku 12-18 lat w szczególnych przypadkach do-20 rż, używające narkotyków z wyłączeniem heroiny, substancji nielegalnych i alkoholu. Osoby, które są na etapie – eksperymentowania z w/w substancjami i używający ich w sposób problemowy. Osoby, które w wyniku stosowania tych substancji po raz pierwszy naruszyły obowiązujące normy społeczne np. weszły konflikt z prawem. Osoby zgłaszające się do programu profilaktycznego zgodnie z art. 72 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Młodzież, u której zauważono używanie narkotyków, a nie została na tym „przyłapana” może również wziąć udział w programie.
Zasadniczym celem programu jest możliwie wczesne dotarcie do osób sięgających po alkohol czy/i narkotyki i przedstawienie im oferty interwencji z wykorzystaniem społecznego nacisku;

1. Warsztaty wczesnej interwencji dla młodzieży – profilaktyka selektywna

Warsztaty będą realizowane w Centrum Spraw Społecznych, ul. Okopowa 15A sala mityngowa Nr 1, zgodnie z poniższym harmonogramem:

Edycja I Edycja II
25.05.2016r. w godz. 15.30 – 18.30 ( środa)
01.06.2016r. w godz. 15.30 – 18.30 ( środa)
08.06.2016r. w godz. 15.30 – 18.30 ( środa)
29.11.2016r. w godz. 15.30 – 18.30 ( środa)
07.12.2016r. w godz. 15.30 – 18.30 ( środa)
14.12.2016r. w godz. 15.30 – 18.30 ( środa)

Realizatorzy:
mgr Małgorzata Szczubkowska –  pedagog, specjalista terapii uzależnień
mgr Marta Moszko – pedagog, psychoterapeuta systemowy

2. Konsultacje indywidualne z młodzieżą mającą kontakt z substancjami psychoaktywnymi.

Konsultacje będą realizowane w Centrum Spraw Społecznych, ul. Okopowa 15A pok. Nr 14, zgodnie z poniższym harmonogramem:

1) w okresie 17.02.17 – 27.04.16 w każdą środę w godz. 12.30 – 14.30
2) w okresie 07.09.16 – 16.11.16 w każdą środę w godz. 12.30 – 14.30

Realizator:
mgr Małgorzata Szczubkowska – pedagog, specjalista terapii uzależnień
Tel: 600 964 749

Projekt współfinansowany z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2016