Działania 2018

Stowarzyszenie „Kropka” Wolni od Uzależnień, działając na zlecenie Gminy Miasto Kołobrzeg, oferuje realizację zadań publicznych dla  mieszkańców  Gminy Miasto Kołobrzeg w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie.

Oferta dla rodziców

  1. Szkoła dla Rodziców – warsztaty psychoedukacyjne

Odbiorcami są rodzice młodocianych, którzy równolegle uczestniczą w procesie zmiany swojego dziecka, otrzymując wsparcie i konkretne wytyczne do działania. Warsztaty będą miały na celu zaopatrzenie ich w narzędzia, które ułatwią pracę z rodziną i bezpośrednio będzie miało to wpływ na polepszenie pracy z rodzinami w których istnieje konflikt, przemoc, nieudolność wychowawcza, uzależnienie itp. Efektem tej pracy jest nie tylko widoczna poprawa ich relacji z dziećmi, ale również poprawa kontaktów interpersonalnych w rodzinie.

Warsztaty będą realizowane w Centrum Spraw Społecznych, ul. Okopowa 15A sala mityngowa Nr 1 zgodnie z poniższym harmonogramem.

Poniedziałek 16.30-19.30

Edycja I: Edycja II:
 

od 09.04.18 – do 11.06.18

 

od 24.09.18 – do 26.11.18

 

  1. Konsultacje indywidualne dla rodziców

Adresatami są rodzice którzy dostrzegając istnienie problemu u swojego dziecka mogą skorzystać z porady, psychoedukacji, wsparcia oraz uzyskać informację w jaki sposób pomóc dziecku.

Konsultacje będą realizowane w Centrum Spraw Społecznych, ul. Okopowa 15A  pok. Nr 9, zgodnie z poniższym harmonogramem:

1) w okresie 05.02.18 – 09.07.18r.  w każdy poniedziałek w godz. 14.30 – 16.30

2) w okresie 20.08.18 – 17.12.18r. w każdy poniedziałek w godz. 14.30 – 16.30

  1. FRED goes NET

Oferta dla młodzieży

Adresatami programu są osoby w wieku 12-18 lat w szczególnych przypadkach do-20 rż, używające narkotyków z wyłączeniem heroiny, substancji nielegalnych i alkoholu. Osoby, które są na etapie – eksperymentowania z w/w substancjami i używający ich w sposób problemowy. Osoby, które w wyniku stosowania tych substancji po raz pierwszy naruszyły obowiązujące normy społeczne np. weszły konflikt z prawem. Osoby zgłaszające się do programu profilaktycznego zgodnie z art. 72 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku   o przeciwdziałaniu narkomanii. Młodzież, u której zauważono używanie narkotyków, a nie została na tym „przyłapana” może również wziąć udział w programie.

Zasadniczym celem programu jest możliwie wczesne dotarcie do osób sięgających po alkohol czy/i narkotyki i przedstawienie im oferty interwencji z wykorzystaniem społecznego nacisku;       

Warsztaty wczesnej interwencji dla młodzieży – profilaktyka selektywna

 Warsztaty będą realizowane w Centrum Spraw Społecznych, ul. Okopowa 15A  sala mityngowa Nr 1, zgodnie z poniższym harmonogramem:

Poniedziałek 16.30-19.30

Edycja I: Edycja II: Edycja III:
 

06.03.18, 13.03.18, 20.02.18

 

27.03.18, 03.04.18, 10.04.18

 

11.09.18, 18.09.18, 25.09.18

 

  1. Konsultacje indywidualne z młodzieżą mającą kontakt z substancjami psychoaktywnymi.

Konsultacje będą realizowane w Centrum Spraw Społecznych, ul. Okopowa 15A/14  pok. Nr 9, zgodnie z poniższym harmonogramem:

1) w okresie  01.03.18 – 31.07.18 w każdą środę w godz. 13.00 – 15.00

przerwa wakacyjna

2) w okresie 01.09.18 – 15.12.18 w każdą środę w godz. 13.00 – 15.00

  1. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych w Podczelu

 Konsultacje będą realizowane w Szkole Podstawowej nr 7, w Podczelu sala Nr 209, zgodnie z poniższym harmonogramem:

01.03.2018-13.12.2018  każdy czwartek

3 godz. W tygodniu:

01,08,15,22,29 marzec, 5,12,19,26,kwiecień, 10,17 maj

 godz. 15.30-18.30

Od 24.05.18- 01.07.18 po 2 godziny  16.00-18.00 każdy czwartek

Z przerwą wakacyjną (01.07.18-31.08.18)

Od 01.09.18- 13.12.18 po 2 godziny każdy czwartek

Realizator – mgr Małgorzata Szczubkowska –  pedagog, specjalista terapii uzależnień

  1. Klub Abstynenta

To  miejsce spotkań osób niepijących (także osób nieuzależnionych). Abstynenci stawiają sobie za cel propagowanie poprzez swoją postawę – trzeźwego modelu życia.

Klub będzie znajdował się w Centrum Spraw Społecznych, ul. Okopowa 15A (barek przy salach mityngowych)

3 godz. /2x w tygodniu od 5 marca –  do 10 grudnia 2018r.

Poniedziałek, wtorek,

godz.16.00-19.00