OFERTA WSPÓŁPRACY Z GMINĄ KOŁOBRZEG 2020

W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z NASZEGO WSPARCIA, PRAGNIEMY POINFORMOWAĆ, ŻE WSZYSTKIE Z DZIAŁAŃ GRUPOWYCH ZOSTAŁY ZAWIESZONE, NIEMNIEJ KONSULTACJE TERAPEUTYCZNE INDYWIDUALNE SĄ NADAL REALIZOWANE ZA POŚREDNICTWEM TELEFONU.

Stowarzyszenie „Kropka” Wolni od Uzależnień, działając na zlecenie Gminy Kołobrzeg, oferuje realizację zadań publicznych dla mieszkańców Gminy Kołobrzeg w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie.
PROGRAM CANDIS
CANDIS to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi.
Program obejmuje z reguły 10 sesji trwających 90 min. każda, które realizowane są w ciągu od 2 do 3 miesięcy i mają charakter indywidualnych rozmów z terapeutą. Terapia jest bezpłatna.
Program CANDIS jest wdrażany w Polsce przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z Centralnym Instytutem Zdrowia Psychicznego Uniwersytetu Heidelberga w Mannheim
i Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie.
Skuteczność programu CANDIS została potwierdzona w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez Uniwersytet Techniczny w Dreźnie.
Zajęcia w ramach terapii prowadzone są przez certyfikowanych specjalistów terapii uzależnień, którzy odbyli dodatkowo profesjonalne szkolenia uprawniające ich do prowadzenia programu Candis.
Cele terapii
• rozpoznanie swoich problemów związanych z używaniem konopi,
• zaakceptowanie terapii i regularne uczestniczenie w leczeniu,
• dążenie do abstynencji, lub redukcji używania jako najważniejszego celu leczenia,
• całkowite zaprzestanie lub ograniczenie używania konopi,
• pozostawanie w abstynencji przy zastosowaniu działań profilaktycznych zapobiegających nawrotom,
• nauczenie się adekwatnego i skutecznego rozwiązywania problemów psychologicznych i społecznych.

W ramach oferty przewidujemy 3 nieodpłatne programy w okresie od lutego do grudnia 2020r. dla osób powyżej 16 r.ż.
Tel. Kontaktowy 600 964 749

 

Rekomendowany Program dla młodzieży FRED goes NET

Oferta dla młodzieży

Adresatami programu są osoby w wieku 12-18 lat w szczególnych przypadkach do-20 rż, używające narkotyków z wyłączeniem heroiny, substancji nielegalnych i alkoholu. Osoby, które są na etapie – eksperymentowania z w/w substancjami i używający ich w sposób problemowy. Osoby, które w wyniku stosowania tych substancji po raz pierwszy naruszyły obowiązujące normy społeczne np. weszły konflikt z prawem. Osoby zgłaszające się do programu profilaktycznego zgodnie z art. 72 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Młodzież, u której zauważono używanie narkotyków, a nie została na tym „przyłapana” może również wziąć udział w programie.
Zasadniczym celem programu jest możliwie wczesne dotarcie do osób sięgających po alkohol czy/i narkotyki i przedstawienie im oferty interwencji z wykorzystaniem społecznego nacisku;

Warsztaty wczesnej interwencji dla młodzieży – profilaktyka selektywna

Warsztaty grupowe do 12 osób, 3 godziny w tygodniu x 3 tygodnie
Konsultacje indywidualne dla młodzieży przed i po programie

Tel. Kontaktowy 794 713 79

Działanie współfinansowane z budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2020