„Razem możemy wszystko IV”

Program dla  Kołobrzegu i całego powiatu kołobrzeskiego.
„Razem możemy wszystko IV” jest kolejną, czwartą edycją projektu wspierająco – aktywizującego osoby zagrożone wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji zawodowej, kształtowaniu rozwoju kapitału społecznego, postaw obywatelskich.
Zaplanowaliśmy zajęcia grupowe, a także konsultacje indywidualne ze specjalistami: doradcą zawodowym, coachem, terapeutą ds. uzależnień, specjalistą ds. przemocy w rodzinie, pedagogiem – trenerem akademii dla rodziców, radcą prawnym i specjalistą ds. księgowości.
 
Z działaniami ruszamy już w marcu. Pomoc jest bezpłatna. Projekt finansowany jest w całości ze środków #pomorzezachodnie