Integracyjny piknik rodzinny „Wychowujemy w trzeźwości „

Stowarzyszenie Kropka brało udział w integracyjnym pikniku rodzinnym „Wychowujemy w trzeźwości ” w porozumieniu z MOPS w Kołobrzegu.