Zajęcia i wolontariat – Piknik dla dzieci z czerwonych koszarów, przy współpracy z MOPS Kołobrzeg

Stowarzyszenie wraz z wolontariuszami z Zs im.M.Rataja w Goscinie, pomagała w organizacji Dnia Dziecka w dzielnicy „czerwone koszary”