Stowarzyszenie Kropka Wolni Od Uzależnień powstało 26.06.2013r. w Kołobrzegu. W śród swoich członków posiada specjalistów terapii uzależnień, psychologów, pedagogów, arteterapeutów, instruktorów i wiele innych osób chcących pomagać. Głównym zamiarem działalności stowarzyszenia jest ogólno pojęte przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, poprzez inicjowanie różnorodnych form rozwoju dla dzieci i młodzieży, jak również prowadzenia działań psychoedukacyjnych dla osób szkodliwie używających oraz uzależnionych od środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych. Stowarzyszenie ma w planach pozyskiwanie zewnętrznych dotacji, darowizn, odpisów podatkowych, nawiązek sądowych na działania statutowe. Stowarzyszenie ma formę prawną i nie prowadzi działalności gospodarczej od 2018r. pozyskaliśmy status OPP.

Prowadzi działania NON-PROFIT

  Małgorzata Szczubkowska
Prezes stowarzyszenia

Pedagog, surdotyflopedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta TSR,
członek Miejskiej Komisji d.s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członek Zespołu Interdyscyplinarnego w Kołobrzegu/
Prywatnie szczęśliwa mama dwóch córek.

Kamila Kulińska
Sekretarz stowarzyszenia

Pedagog, plastyk, arteterapeuta. Na co dzień pracuje jako nauczyciel wspomagający.
Prywatnie kochająca góry i zapach wypalanej gliny – szczęśliwa mama 3 dzieci.

Marcin Kuliński
członek stowarzyszenia

Wieloletnie doświadczenie w zwalczaniu przestępczości narkotykowej oraz doświadczenie w profilaktyce ogólnej i szczególnej,
dotyczącej uzależnień, prowadzonej wśród młodzieży, przełożył na społeczne zaangażowanie w pracę z trudną i zagubioną młodzieżą.
 Prywatnie miłośnik Bieszczad i jazdy na rowerze MTB

Aleksandra Szornak
członek stowarzyszenia

Coach, pedagog, terapeuta rodzin, realizator programu Fred, doradca zawodowy.
Pracuje zarówno z rodzinami jak i indywidualnie.
Prywatnie organizuje babskie wyprawy w góry oraz biega z własnym zaprzęgiem psów.

  Marta Moszko
członek stowarzyszenia

Magister pedagogiki, psychoterapeuta systemowy;wykształcenie:
Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie
(uzyskanie certyfikatu Specjalisty w zakresie Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie – Kwiecień 2016r.)
Kurs dla Zaawansowanych z zakresu Psycoterapii Systemowej Indywidualnej, Par, Rodzinnej i Grupowej,
Kurs Podstawowy Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej,
Podyplomowe Studium diagnozy i Terapii Pedagogicznej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
PAP w Słupsku-obrona pracy magisterskiej z zakresu Pedagogiki Ogólnej,
Podyplomowe Studium Komunikacji Społecznej i Public Relations na WSB w Gdańsku,
PAP w Słupsku-obrona pracy licencjackiej z zakresu Filozofii Ogólnej;

Robert Moszko
skarbnik stowarzyszenia

Pracuje w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kołobrzegu.
Jest oligofrenopedagogiem i pracuje jako nauczyciel z dziećmi i młodzieżą głęboko niepełnosprawną intelektualnie.
W Oświacie pracuje od 1994 r.
Jego hobby to fotografia i muzyka elektroniczna z lat 80.

Waldemar Dołowy
członek stowarzyszenia

Pedagog, ławnik sądowy. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy z młodzieżą.
Na co dzień wolontariusz, angażuje się w pomoc potrzebującym.
W życiu osobistym szczęśliwy ojciec, interesuje się fotografią i pracą w ogrodzie.

Małgorzata Nidenko
członek stowarzyszenia

Pedagog z wieloletnim doświadczeniem, socjoterapeuta, oligofrenopedagog, prowadzi terapie dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. Na codzień mama i przyjaciel.

Agnieszka Tułaza
pedagog

Studiowała „Jak pracować ze sprawcami przemocy w rodzinie według Modelu Duluth” na: Instytut Prewencji Przemocy „Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją” na: WSHE Łódź „Psychopedagogika” na: WSHE Łódz „Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie” na: Instytut Psychologii Zdrowia na codzień szcześliwa mama i zona:)

Paulina Małolepsza

Studiowała „Pedagogika Opiekuńcza i Resocjalizacyjna” na: Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze

Uczyła się w Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Certyfikowany Mistrz Animacji 🙂
Na co dzień pracuje jako nauczyciel wspomagający ucznia ze spektrum autyzmu.

Anna Sottek

Studiowała „Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i pracy socjalnej” na: Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy Jana Kochanowskiego

na co dzień pracuje jako pedagog, jest szczęśliwą mamą i żoną.

Magdalena Wendorf -Rogaczewska
pedagog, psycholog

Na co dzień pracuje w: Zespół Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu

W stowarzyszeniu prowadzi terapię par i małżeństw w kryzysie